English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Slovar: Nasilje nad starimi ljudmi

Avtor: Katja Tomažič, Alenka Zorč

angleško: violence against the elderly, nemško: die Gewalt (gegen alten Leuten), francosko: la violence envers les personnes âgées, la violence à l'égard des personnes âgées, špansko: violencia de los mayores

Nasilje so vsa, proti drugi osebi naperjena dejanja, ki so proti volji te osebe. Tako nasilje nad starimi vključuje obnašanje, govorjenje in delovanje, s katerim neka oseba prizadeva starega človeka, ker ji to omogoča telesna premoč.

Ni nujno, da gre pri nasilju za oseben odnos med storilcem in žrtvijo. Običajno gre za enkratno dejanje, vsaj gledano s strani storilca oz. nasilneža.

Obstaja več vrst nasilja: telesno, čustveno, finančno nasilje, spolno nasilje, vlom.

Telesno (fizično) nasilje je nasilje nad telesom, kot je pretepanje, brcanje, udarjanje, klofutanje, ščipanje, puljenje las, stresanje ali davljenje. Pod telesno nasilje sodita tudi umor (načrtni nasilni odvzem življenja) in uboj (nenačrtni nasilni odvzem življenja). Primer je grožnja s smrtjo in udarci po telesu s strani neznanca.

Čustveno (duševno) nasilje vključuje kričanje, žaljenje, poniževanje, psovanje, zastraševanje in grožnje.

Finančno nasilje je nelegalna uporaba prihrankov druge osebe, posesti ali lastnine, odtujitev denarja in druge lastnine. Primer je ulična tatvina.

Spolno nasilje je vsakršen neprostovoljni spolni stik s starejšo osebo, ki ne da in/ali ne more dati pristanka za tako dejanje.

Posebna vrsta nasilja je vlom (nasilen vstop v zasebne prostore brez dovoljenja lastnika), ki sicer ni direkten napad na osebo, vendar pa lahko vodi v druge vrste nasilja – finančno, telesno in/ali čustveno.  

Sorodna nasilju je zloraba, ki pa ju je včasih težko jasno ločiti.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje