English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Slovar: Gerontologija

Avtor: Jože Ramovš

angleško: gerontology, nemško: die Gerontologie, francosko: la gérontologie, italijansko: la gerontologia

Znanost ali veda o starosti, staranju in starih ljudeh.

Izraz je sestavljen iz grških besed géron – star, prileten, siv; v samostalniški rabi pa starec, starček, in lógos – govorjenje, beseda, pogovor, govorica (prim. Dokler Anton, Grško-slovenski slovar, Ljubljana 1915).

Delež starih ljudi se naglo veča, zato v zadnjih letih pospešeno razvijajo spoznanja o staranju in starosti vse znanosti, ki se posvečajo človeku in družbi: medicina, biologija, sociologija, socialno delo, vzgojne vede, psihologija, ekonomija, politologija, menedžment in druge. Gerontologija je skupni pojem vseh spoznanj o starosti, staranju in starih ljudeh, posamezne znanstvene panoge pa svoja gerontološka spoznanja poimenujejo s svojimi specifičnimi pojmi: npr. medicinska gerontologija ali geriatrija, socialna gerontologija, pedagoška gerontologija ali gerontagogika, psihološka gerontologija ali psihologija staranja ipd.

Zelo pomembno je prizadevanje po celostni ali integralni gerontologiji, ki z interdisciplinarno širino vključuje spoznanja vseh znanosti in strok o starosti in staranju ter jih povezuje v sistemsko celoto uporabnega »znanja za ravnanje« na individualni ravni posameznega človeka, na skupinski ravni družine in drugih skupin ter na družbeni ravni krajevnih, nacionalnih in celotne svetovne skupnosti.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje