English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

T.A.A.F.E. - Naproti starosti prijaznim skupnostim na področju Alp

Naraščajoča starost populacije in povečevanje števila osamljenih starejših ljudi, zahtevata nove pristope in politično zavezanost. V ta namen je svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razvila koncept trajnostnih starosti prijaznih okolij (AFE), ki uporablja integrativen pristop za optimizacijo socialnega in fizičnega okolja ter za spodbujanje aktivnega zdravega staranja in družbene participacije. 

TAAFE je angleška okrajšava za “Naproti starosti prijaznim skupnostim na področju Alp”. Gre za mednarodni projekt partnerskih organizacij in občin iz Italije, Švice, Francije, Nemčije, Avstrije in Slovenije.

V Sloveniji poleg Inštituta Antona Trstenjaka sodeluje tudi občina Žiri. V projektu bomo v vseh sodelujočih državah preizkusili in vpeljali koncept starosti prijaznih skupnosti in s tem okrepili vlogo starejših oseb pri odločanju na lokalni ravni.  

Cilj projekta je razvoj starosti prijaznega okolja in izboljšanje izvajanja storitev na območju Alp. Projekt se bo izvajal v 4 fazah.

  • Prva faza je pripravljalna  in bo trajala od  oktobra 2019 do aprila 2020.
  • Druga faza  bo izvedbena in bo trajala od decembra 2019 do marca 2022.
  • Tretja faza bo evaluacijska in bo trajala od marca 2020 do marca 2022.
  • Četrta faza bo  strateška in bo trajala od januarja 2020 do marca 2022.

 

Projekt bo trajal do junija 2022. Sofinancira ga Interreg program Alpine space, v vrednosti 1.623.251 EUR (Celotna vrednost projekta znaša: 2.168.317 EUR).

 

 

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje