English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Starajmo se trezno

Pogostost zlorabe alkohola med starejšimi narekuje potrebo po čim prejšnjem sistematičnem ukrepanju na več ravneh. Poleg ustreznejše zakonodaje in spremljajočih političnih  inštrumentov je potrebno ozaveščanje o dejavnikih tveganja na širši ravni, hkrati pa je potrebno razvijati  učinkovite nove programe za spodbujanje zmernega uživanja alkoholnih pijač, kot pomembnega a sestavnega dela zdravega življenjskega sloga.

Program, ki ga razvijamo na Inštitutu »STARAJMO SE TREZNO«, temelji na samopomoči in prostovoljskem delu.

 

Promoviranje zdravega življenjskega sloga z zmernim uživanjem alkohola poteka v skupinah starejših ljudi, ki jih vodijo usposobljeni širitelji (multiplikatorji). Širitelji so voditelji skupin, ki so za izvajanje programa Starajmo se trezno posebej usposobljeni. Socialni gradient je v skupinah zagotovljen na način, da širitelji v skupino povabijo člane skupin iz različnih socialnih statusov, spola, izobrazbe in izkušenj skrbi za lastno zdravje. Program poteka po širiteljskem modelu, ki je inovativen pristop za učinkovito prenašanje izkušenj, navad in znanja na široko populacijo ljudi, ki ga na Inštitutu uspešno izvajamo zadnji dve leti.

 

NEKATERE UČNE VSEBINE SREČANJ:

- Dobri zgledi vlečejo in navdušujejo;

- Dejavno in aktivno staranje;

- Smiselno delo in uspehi pri njem;

- Lepo sožitje je osnovni vir sreče;

- Komunikacija za lepše sožitje;

- Trdno znanje nam pomaga, da zavzamemo pravo stališče do omam in zasvojenosti;

- Zmerno in praznično pitje ter kriteriji za zmerno rabo alkohola;

- Igre na srečo plenijo premoženje starejšim ljudem;

- Kajenje in vdihavanje cigarentega dima je škodljivo ...

 

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje