Predstavitev inštituta
Novosti na straneh
Razvojni projekti
Svetovalna pomoč
Raziskovanje
Izobraževanje
Tisk Gerontologija in sožitje
Raziskovanje
Inštitut Antona Trstenjaka
  RAZISKOVANJE
 

Kazalka Tekoče raziskave
Starosti prijazno mesto
CRP

 

Kazalka Dosedanje raziskave
Pitje mladih
Družinska oskrba starih družinskih članov
Raziskava o zmožnostih in potrebah tretje generacije v občini Komenda
Mednarodna raziskava "Pozno otroštvo, socializacija in prihodnje vloge"

Domov
Na vrh strani
Pišite na Inštitut Antona Trstenjaka