English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Slovar: Spremljanje (umirajočih in žalujočih)

Avtor: Jože Ramovš

Besedo spremljanje pojasnjuje Slovar slovenskega knjižnega jezika kot hoditi ali iti kam s kom, zlasti zaradi službe ali varstva, pa tudi: delati, da se kaj pojavlja, npr. gledalci spremljajo ples s ploskanjem; ona je pela, on jo je spremljal na klavirju; z navdušenjem je spremljal tekmo.

angleško: accompaniment
nemško: die Begleitung, das Begleiten
francosko: l'accompagnement

 

Vsi ti pomeni so vključeni v strokovno opredelitev gerontološko medgeneracijskega pojma spremljanje umirajočih ali žalujočih. Ker sta pojma umiranje in žalovanje pojasnjena kot samostojna strokovna pojma v gerontologiji, nam tu ostaja le pojasnilo pojma spremljanje. Klasični gerontološki pojmi oskrbovanje, pomoč, nega in podobni izražajo enosmerno dogajanje, ko močnejši poskrbi za potrebe šibkejšega, podobno kot izraža pedagoški pojem vzgoja prenos izkušenj in znanja iz vzgojitelja na gojenca. Sodobno uvajanje pojma spremljanje skuša v pedagogiki poudariti dialoško naravo vzgoje, da dva človeka hodita drug ob drugem, pri tem pa se eden malo bolj opira na drugega. Podobno v gerontologiji, kjer se pojem spremljanje uveljavlja za celostno človeško pomoč pri žalovanju in umiranju.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje